เรื่องที่ 34 วันที่ 18 มิ.ย.56 คืบหน้าหลักสูตรใหม่ เสร็จประมาณกันยายนนี้

• ร.ร.ดังขานรับหลักสูตรใหม่ “ศธ.”
+โพสต์เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2556

…..

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน นายภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยความคืบหน้าการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะนำร่องในปีการศึกษา 2557 โดยแบ่งการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาออกเป็น 6 กลุ่มสาระวิชา

ได้แก่

1.กลุ่มภาษาและวรรณกรรม
2.วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.สังคมและความเป็นมนุษย์
5.โลก ภูมิภาคและอาเซียน และ
6.ชีวิตกับโลกของงาน

รวมทั้งปรับลดชั่วโมงเรียนในห้องเรียนเหลือ 600 ชั่วโมงต่อปี และเรียนนอกห้องเรียน 400 ชั่วโมงต่อปี จากเดิมเรียน 1,000-1,200 ชั่วโมงต่อปีว่า การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรทั้ง 6 กลุ่มสาระวิชาในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ เชื่อว่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับโครงร่างหลักสูตรประมาณ 80% โดยมีเป้าหมายจะเริ่มนำร่องในโรงเรียนทั้ง 4 กลุ่ม คือโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มโรงเรียนสาธิตต่างๆ รวมประมาณ 3,000 โรงเรียน โดยจะให้มหาวิทยาลัยประมาณ 30 แห่ง เป็นเครือข่ายในการสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและครู คาดว่า หลักสูตรทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายนนี้

นางจำนงค์ แจ่มจันทร์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวว่า เห็นด้วยกับการปฏิรูปหลักสูตร เท่าที่ดูจะช่วยลดภาระงานให้เด็ก และเน้นให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์มากขึ้น ซึ่งถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ตนเห็นว่าทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางอยู่แล้ว และการปรับกระบวนการเรียนการสอนของครูก็ไม่ใช่เรื่องยาก

 
มติชน ฉบับวันที่ 19 มิ.ย. 2556 (กรอบบ่าย)–

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s