เรื่องที่ 42 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5

การประชุมครูเพื่อสร้างความเข้าใจ การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
    โครงการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 28 โรงเรียน ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป
สำหรับการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 5  นี้ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมวิชาการโดยมีโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล เป็นเจ้าภาพดำเนินการ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

   1. ผู้บริหารโรงเรียน

   2. ครูผู้ประสานงานโครงการ

   3. ครูที่ปรึกษาโครงงาน

   4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  จาก 28 โรงเรียน

   5  วิทยากรจาก  สสวท.  จำนวน  6  ท่าน

   6.ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โครงงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และมหาวิทยาลัย     เกษตรศาสตร์

       รวมทั้งสิ้น ประมาณ   1,000  คน

ประชาสัมพันธ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s