เรื่องที่ 43 “ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาที่สอง”

PowerPointASEAN

ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2556 สหวิทยาเขตชุมแพ โดยท่านผู้อำนวยการธำรง ชื่นนิรันดร์ ประธานสหวิทยาเขตชุมแพและคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตได้จัดประชุมอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน “ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียน พัฒนาทักษะภาษาที่สอง” (เขมร  พม่า เวียดนาม และลาว) ให้กับนักเรียนและครูในโรงเรียนของสหวิทยาเขตชุมแพ จำนวน 11 โรง ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 160 คน ณ ห้องประชุมกระถินณรงค์ อาคาร 6 โรงเรียนชุมแพศึกษา

รายละเอียดโครงการ
คำสั่งสหวิทยาเขตชุมแพ
กำหนดการ
รายชื่อครูเข้าอบรม
รายชื่อนักเรียนเข้าอบรม

ข้อมูลโดย : คุณครูภัชราภรณ์ ค่ำคูณ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s