เรื่องที่ 84 โรงเรียนชุมแพศึกษาทำ MOU กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ท่านผู้อำนวยการธำรง ชื่นนิรันดร์ ท่านรองผู้อำนวยการสมเดช สอนถม อ.ลาวรรณ นิธิทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ.กิตติพร อาพา ครูผู้ประสานงาน ได้เดินทางไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนชุมแพศึกษากับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน บุคลากร การใช้ห้องปฏิบัติการ การวิจัยการเรียนการสอนร่วมกัน ระยะเวลา 3 ปี ได้รับการต้อนรับจาก ผศ.วันชัน แสนคำวงค์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ศุภฤกษ์  ชามงคลประดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ด้วยความอบอุ่นยิ่ง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s